ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/08/1974

דמי נסיעה, לגבי שופטים קאדים רבנים ודיינים; חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של בנק לפיתוח התעשייה; ערבות מטעם המדינה לארגון אמהות עובדות; פטור ממס עזבון; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), התשל"ד - 1974; קביעת מוסד בעניין תרומות מיוחדות -המדובר ב"השמורה הלאומית לחיות ביוטבתה -חי-בר"; קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות- המדובר ב"קרן קלמן גינזבורג אימפרסריו"; שכר הנשיא שופטים רבנים ועוד; תיקונים בחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון; תקנות מלווה מלחמה (תעודות מלווה מרצון, סדרה ב'), התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים