ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/08/1974

הצעת תיקונים בתקנות המקרקעין (אגרות), התש"ל -1970; חוק מלווה מלחמה, התשל"ד -1974; חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד - 1974; מכירת מניות בחברת הים הצפוני (סודי); סקירת שר האוצר על מצב המשק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים