ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/08/1974

חוק מלווה וחיסכון (תיקון), התשל"ד-1974; חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד-1974; משלחת הקבלנים בענים מס מימון רכש; צו מס רכוש וקרן פיצויים (שווים של מטעים ושל קרקע חקלאית המשמשת לו בחקלאות), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים