ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/08/1974

הצעות ושאילתות; חוק מלווה חסכון (תיקון), התשל"ד -1974; חוק מלווה מלחמה (תיקון מס' 2), התשל"ד -1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים