ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/08/1974

חוק מלווה מלחמה (תיקון מס' 2), התשל"ד - 1974; חוק מלווה רכש, התשל"ד-1974; פרשת בנק א"י בריטניה; תקציב ועדת הבחירות לשנת הכספים 1974/5

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים