ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/07/1974

חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים