ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/07/1974

חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של חברת ביצור בע"מ (סדרה 95) (מכ' שר האוצר מ-14.07.74); צו מס הכנסה (קביעת מענק עקב פרישה כהכנסה), התשל"ד-1974 - (מכ' שר האוצר מ-07.07.74); שונות; תקנות מלווה חסכון (מלווה שלא שולם עד התאריך הקובע), התשל"ד-1974 (מכתב שר האוצר מ-03.07.74)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים