ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/07/1974

חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד-1974; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים