ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/07/1974

חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד-1974; תקציב נוסף לשנת הכספים 1974 של רשות ניירות ערך-אושר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים