ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/07/1974

חוק מלווה מלחמה (תיקון מס' 2), התשל"ב-1974; חוק מלווה מלחמה על שבח מקרקעין, התשל"ב-1974; משלחת הוועד הפועל של ההסתדרות בקשר לחוק מלווה מלחמה (תיקון מס' 2); צו הסדרת יבוא סחורות (הפקדות), התשל"ד-1974; צו מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ב-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים