ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/07/1974

ערבות מטעם המדינה ל"אילת קורפוריישן"; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; קביעת נכס בר ביטוח לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי); שאלות והצעות לסדר היום; תקציב ותקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט; תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1974/75

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים