ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/07/1974

פרשת בנק א"י-בריטניה; צו שעת חירום (שעורי תשלום חובה) (תיקון מס' 7), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים