ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/07/1974

דרכי גיוס 300 מיליון דולר בארצות הברית לצורך מימון רכש בטחוני; השגות התאחדות בעלי הבתים על חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד-1974; חוק מלווה מלחמה על שבח מקרקעין, התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים