ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/07/1974

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 10); חוק מימון רכש (הוראת שעה) קבלת משלחת מטעם מרכז הקבלנים והבונים; חוק מלווה מלחמה (תיקון מס' 2), התשל"ד - 1974; פרשת בנק א"י בריטניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים