ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/07/1974

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 10), התשל"ד-1974; חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד-1974; פרשת בנק א"י-בריטניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים