ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/07/1974

צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הוזלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 101), התשל"ד-1974; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 151. 142)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים