ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/07/1974

מצב האשראי וגרעונות הנזילות של הבנקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים