ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/07/1974

צו הסדרת יבוא סחורות (הפקדות), התשל"ד 1974 (שמעית השגות לצו הנ"ל מפי חברי המשלחת של לשכת המסחר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים