ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/06/1974

ועדת משנה לקימוצים וחסכון בתקציב; תקציב רשות השידור לשנת הכספים 1974 (150. 5 מ. ל. ) (החלטה מס' 658 של הממשלה מיום 18/08/74) (החלת הדיון בתקציב הנ"ל)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים