ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/06/1974

חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 10), התשל"ד-1974; חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ד-1974; חוק מס הכנסה (פטור ממס על דמי שכירות של דירות מגורים) (הוראת שעה), התשל"ד-1974; צו מס הכנסה (פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר), התשל"ד-1974; תקנות מלווה מלחמה (תעודות מלווה מרצון, סדרה א'), התשל"ד - 1974; תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון), התשל"ד -1974; תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון),

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים