ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/06/1974

חוק להארכת תוקפן של תקנות ההגנה (כספים), התשל"ב 1974; חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשל"ד 1974; קביעת מוסדות לעניין תרומות מינהליות; תגמולים לנכי רדיפות הנאצים; תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון ), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים