ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/06/1974

תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון מס'. . ), התשל"ד-1974; תקציב משרד המשפטים לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים