ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/06/1974

משכורת מבקר המדינה; ערבות מטעם המדינה להחופר (ישראל) בע"מ; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); תקציב התמיכות לייצוב מחירים לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים