ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/06/1974

הצעות לסדר היום; תקציב משרד הפנים לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים