ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/06/1974

ערבות מטעם המדינה לקופת חולים לעובדים לאומיים; תקציב משרד הפנים לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים