ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/06/1974

צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 93), התשל"ד-1974; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 130, 131, 132, 135, 138), התשל"ד-1974; תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1974 (שמיעת הסברים בעניין תקציב הפיתוח לחינוך גבוה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים