ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/06/1974

תקציב הסובסידיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים