ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/06/1974

צו מס רכוש וקרן פיצויים (שווים של מטעים ושל קרקע של חקלאי המשמשת לו בחקלאות), התשל"ד-1974; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס מקרקעין, התשכ"ג-1963 (ישיבת סוכטשוב ירושלים); קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963- ועד עדת הספרדים בירושלים; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963- "ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש"; קביעת נכס בר ביטוח לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשל"ב-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים