ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/05/1974

צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תיקונים לתכנית חסכון; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), התשל"ד - 1974; תכניות שונות; תקציב משרד התיירות לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים