ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/05/1974

ערבות המדינה - חברות שמירה; ערבות המדינה - חברת קרתא בע"מ ירושלים; תקנות מים (היטל איזון); תקציב משרד המסחר והתעשייה לשנת 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים