ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/05/1974

חוק חיילים משוחררים (הוראת שעה) (תיקון מס' 1); חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברת השקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ (סדר מס' 34-10 מיליון לירות); חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של חברת השקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ - (סדרה מס' 35 15 מיליון לירות ); תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים