ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/05/1974

ההצעה להעלאת מחיר המים ב-50% (הצעה לסדר היום ); משכורת: שרים; משכרות שופטים; רכב צמוד לרבנים הראשיים לשעבר; תוספת פרלמנטרית לעובדי הכנסת (חוק שירות המדינה (גמלאות); תקנות המים (היטל איזון) -תשל"ד - 1974; תקנות המים (תשלום מיוחד), התשל"ד-1974; תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים