ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/05/1974

צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון מס' 4), התשל"ד-1974; צו מס קניה (סחורות ושירותי ם) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 91, 95), התשל"ד-1974; צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון), התשל"ד-1974-שירותים; צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), התשל"ד-1974 -אמיסיה של שטרי הון של בנק לאומי לישראל בע"מ, 120 מיליון ל"י; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 134, 137), התשל"ד-1974; שינויים בתנאי מלווה פיתוח (מכתב שר האוצר מיום 12.05.74); ת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים