ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/05/1974

תקציב משרד הדתות לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים