ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/05/1974

הצעת תקציב לשנת הכספים 1974- משרד השיכון; מכירת 3.7 מיליון מניות רגילות בנות - 1. ל"י של "שבח" חב' לייצור בתים להרכבה בע"מ הנמצאות בבעלות המדינה - מכתב שר האוצר מיום י"ט בניסן, התשל"ד (11/04/74); תקציבים מיוחדים לשנת 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים