ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/05/1974

גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון; תקציב נשיא המדינה ולשכתו לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים