ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/05/1974

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים