ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/05/1974

הצעת תקציב משרד הסעד; פניית יו"ר הכנסת בעניין "מימון מפלגות"; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים