ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/04/1974

חוק התקציב לשנת הכספים 1974- משרד הבריאות (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים