ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/04/1974

המשך הדיון על תקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים