ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/04/1974

תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1974 (סקירות שר החינוך והתרבות ומנכ"ל משרד החינוך והתרבות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים