ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/04/1974

האוניברסיטה העברית -ערבות המדינה; חוק עידוד התעשייה (מסים), (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973; ערבות המדינה - רשויות מקומיות מלווה קונסולידציה 1973/74; ערבות המדינה על הלוואות מקרנות יצוא; תקציב רשות ניירות ערך לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים