ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/04/1974

הצעת תקציב משרד הבריאות לשנת הכספים 1974; תוספת לדברי שר הבריאות בישיבת ועדת הכספים 22.04.74

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים