ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/04/1974

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 21), התשל"ד-1974; חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים