ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/04/1974

ועדת משנה לענייני ביטוח לאומי; חשבונות הכיבוד והאירוח של מנכ"ל משרד התיירות; מסירת עבודות ע"י משרד הבטחון לחברת שירותי הנדסה בישראל; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - אגרות חוב של מנפיקים שונים; קביעת סכום ניכוי מן השווי של דירות מגורים (חוק מס רכוש וקרן פיצויים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים