ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/04/1974

חוק לתיקון פקודת מס-הכנסה (מס' 20), התשל"ד- 1974; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 8) (תיקון); חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 9); תקנות מלווה פיתוח, התשל"ד- 1974; תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה ), התשל"ד- 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים