ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/03/1974

הודעות בדבר הטלת אגרת בעד החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה ומקלטי רדיו ברכב מנועי; ועדת הבחירות המרכזית; חוק הביטוח לאומי; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 20), התשל"ד-1974; צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), צו הביטו הלאומי (שינוי סכומי המינימום בלוח י"א); שינויים בתקציב לשנת הכספים 1973, שימוש בעודפי תקציב משנת 1972, תקציבים מיוחדים שימוש ברזרבות; תקנות החיילים המשוחררים (תביעות זכות לעדיפות ולהגדלת הלוואה לצרכי שיכון) (תיקון), התשל"ד- 1974; תקציב לרשות השידור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים