ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/03/1974

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 20), התשל"ד- 1974 (המשך הדיון בחוק הנ"ל)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים