ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/03/1974

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 20), התשל"ד-1974; חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1974, התשל"ד-1973; שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים