ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/03/1974

חוץ מלווה מלחמה (תיקון), התשל"ד-1974; חוק מלווה חסכון, התשל"ד-1974; חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברת ביטוח) (תיקון), התשל"ד-1974; חוק עידוד תעשייה (מיסים) -תיקון (2); צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה מלט מיוצר בארץ) (תיקון מס' 2), התשל"ד-1974; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה על מלאי), התשל"ו-1974; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה על מחזיק בדלק ) (מס' 2), התשל"ו-1974; צווי תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 103, 119, 126), התשל"ד-1974; צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון), התשל"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים